Obchodní podmínky

Všechny knihy a tiskoviny uvedené v e-shopu máme skladem pokud není uvedeno jinak. Produkty expedujeme obvykle do 3 pracovních dnů po přijetí objednávky (v případě platby převodem z účtu po přijetí platby). Osobní odběr je možný vždy pouze po předchozí dohodě na adrese sídla nakladatelství – Nad Královskou oborou 161/11, 170 00 Praha 7 (vchod/zvonek na rohu ulice Šmeralova) a to v pracovních dnech mezi 10 a 16 hodinou.

1 Práva a povinnosti prodejce
a – Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do tří pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do tří pracovních dnů od přijetí platby.
b – Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami e-shopu nakladatelství PositiF, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek a hodnocením kvality služeb. Na písemnou žádost nakupujícího podle bodu 2d) je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.  
c – Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2b), prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.  
d – Za splnění podmínek uvedených v bodě 2c) prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží převodem na účet kupujícího, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné). 

2 Práva a povinnosti nakupujícího
a – Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
b – Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (poštovné, balné, dobírkovné). Nevyzvedne-li si nakupující zboží do 14 dnů, objednávka bude zrušena.
c – Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zaplacené zboží (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné) za splnění následujících podmínek: vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů nesmí být porušen igelitový přebal. Nakupující doručí zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu nakladatelství PositiF (viz. kontaktní adresa). Do zásilky s vráceným zbožím prosím vložte kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
d – Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníku nakladatelství PositiF, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele.
e – Pokud nakupující při objednání zboží zvolí platbu předem na účet prodejce, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 7 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.  


Reklamační podmínky

Vytisknout a vyrobit knihu je složitá a komplikovaná věc a může se stát, že jste obdrželi výtisk s tiskovou nebo knihařskou vadou. 

Podání reklamace
Co od Vás budeme od vás potřebovat?
– název zboží
– číslo objednávky (jde-li o objednávku z našeho e-shopu)
– popis zjištěných vad (+ případně připojte fotografie)
– datum prodeje
To vše nám zašlete e-mail: positif.publishing@gmail.com.

Zaslání reklamovaného zboží
Kupující doručí reklamované zboží poštou nebo osobně na adresu Nad Královskou oborou 161/11, 170 00 Praha 7. Zboží je nutné doručit k reklamaci kompletní.

Rozhodnutí o reklamaci a vrácení peněz
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 14 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly, se známkami neoprávněného či neodborného zásahu apod. Peníze za zboží vám zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naši adresu.


Zpracování osobních údajů

Náš e-shop positif.cz získává data klientů v nezbytném rozsahu, nutném pro vyřízení objednávky, doručení zboží a kontakt s klientem. Jsou to tyto údaje:  jméno a adresa, dodací adresa – pokud je jiná, e-mailová adresa, telefonní číslo, u firem ještě IČ a DIČ. Data klientů jsou využita k účelu vyřizení a odeslání objednávky správcem internetového obchodu – Tomášem Pospěchem, IČ 60786388 a dále zpracovateli, kteři jsou nezbytní v procesu vyřízení a odeslání objednávky (Česká pošta, Zásilkovna a případně další). Data jsou dále využívána k optimalizaci stránek e-shopu positif.cz, sledování statistik návštěvnosti. Internetový obchod positif.cz přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránil získané osobní údaje klientů proti manipulaci, ztrátě a zásahu nepovolaných osob. Získaná data jsou archivována pouze elektronicky, a to maximálně po zákonem stanovenou dobu. Po jejím uplynutí jsou vymazána z datového úložiště. Na žádost klienta sdělíme, jaká jeho osobní data máme uložena, umožníme úpravu těchto údajů, nebo je na jeho žádost smažeme z datového úložiště (kontaktní e-mail positif.publishing@gmail.com).