Obchodní podmínky

Všechny knihy a tiskoviny uvedené v e-shopu máme skladem pokud není uvedeno jinak. Knihy expedujeme max. do 5 pracovních dnů po přijetí objednávky (v případě platby převodem z účtu po přijetí platby).

1 Práva a povinnosti prodejce
a – Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do pěti pracovních dnů od přijetí platby.
b – Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami e-shopu nakladatelství PositiF, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek a hodnocením kvality služeb. Na písemnou žádost nakupujícího podle bodu 2d) je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.  
c – Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2b), prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.  
d – Za splnění podmínek uvedených v bodě 2c) prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží převodem na účet kupujícího, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné). 

2 Práva a povinnosti nakupujícího
a – Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
b – Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (poštovné, balné, dobírkovné). Nevyzvedne-li si nakupující zboží do 14 dnů, objednávka bude zrušena.
c – Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zaplacené zboží (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné) za splnění následujících podmínek: vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů nesmí být porušen igelitový přebal. Nakupující doručí zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu nakladatelství PositiF (viz. kontaktní adresa). Do zásilky s vráceným zbožím prosím vložte kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
d – Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníku nakladatelství PositiF, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele.
e – Pokud nakupující při objednání zboží zvolí platbu předem na účet prodejce, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 7 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.  


Reklamační podmínky

Vytisknout a vyrobit knihu je složitá a komplikovaná věc a může se stát, že jste obdrželi výtisk s tiskovou nebo knihařskou vadou. 

Podání reklamace
Co od Vás budeme od vás potřebovat?
– název zboží
– číslo objednávky (jde-li o objednávku z našeho e-shopu)
– popis zjištěných vad (+ případně připojte fotografie)
– datum prodeje
To vše nám zašlete e-mail: positif.publishing@gmail.com.

Zaslání reklamovaného zboží
Kupující doručí reklamované zboží poštou nebo osobně na adresu Nad Královskou oborou 161/11, 170 00 Praha 7. Zboží je nutné doručit k reklamaci kompletní.

Rozhodnutí o reklamaci a vrácení peněz
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 14 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly, se známkami neoprávněného či neodborného zásahu apod. Peníze za zboží vám zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naši adresu.


Zpracování osobních údajů

Tomáš Pospěch (dále nakladatelství PositiF) se sídlem Sklenný kopec 1711, 75301 Hranice, IČ 60786388, zpracovává v případě vaší poptávky zboží či služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje: 

– jméno a příjmení
– adresu
– emailovou adresu
– telefon

Jméno, příjmení, adresu, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro zpracování vaší objednávky. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou nakladatelstvím PositiF zpracovávány po dobu jednání o smlouvě a uzavření smlouvy mezi vámi a nakladatelstvím PositiF nejdéle 3 roky od vaší poslední objednávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Pro účely zasílání newsletterů zpracováváme pouze e-mail a jméno.

Zpracování osobních údajů je prováděno nakladatelstvím PositiF tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pouze pověření zaměstnanci prodávajícího.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.